Nabídka neupotřebitelného majetku resortu Ministerstva
   spravedlnosti - Internet
     

Prostřednictvím těchto stránek můžete dohledat položky z vyřazovaného majetku, které nabízí Ministerstvo spravedlnosti (a složky jemu podřízení ) k odprodeji v souladu s ustanovením §19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.. Pro vyhledání použijte formulář na pravé straně této stránky.


Pokud se chcete dozvědět podrobnější jak hledat, podívejte se na nápovědu k vyhledávání.
Kategorie

V tomto formuláři můžete pomocí zadání jednotlivých kritérií dohledat požadované dokumenty.
Hledat můžete zadáním jednotlivých hodnot:


Název org. složky
Kategorie majetku
Datum vystaveni od
(ve formátu dd.mm.rrrr)
do
Oblast hledání Vše Aktuální Archiv

Dle fulltextu

Hledat lze také pomocí zadání klíčového slova, nebo slovních spojení. Tyto slova budou hledána ve všech dokumentech.

Klíčové slovo