Obecná charakteristika

Aplikace slouží pro zobrazení detailních informací o soudních znalcích a soudních tlumočnících a umožňuje vyhledávání, buď podle kategorií (oboru / odvětví / specializaceresp. jazyka), nebo podle osobních údajů (příjmení, jméno, místo bydliště).

Výběr podle kategorií

Pro výběr znalců podle kategorií jemožné zadat obor / odvětví výběrem z číselníku,pro výběr tlumočníků jemožné zadat jazyk výběrem z číselníku.

Pro výběr znalců je možné zadat rovněž specializaci jako volný text. Vzhledem k tomu, že specializace jsou v aplikaci uloženy podle informací dodaných příslušným znalcem, doporučuje se zadávat specializace pomocí zástupných znaků pro fulltextové vyhledávání např.

motor*
nalezne např. motorová vozidla / motorových vozidel / motor. vozidla

nemov*
nalezne např. nemovitosti / nemovitostí / nemovitých

cenn*
naleznenapř. cenné / cenných

Pro znalce i tlumočníky lze zadat upřesnění podle kraje (krajského soudu, ve kterém je znalec/tlumočník evidován).

Výběr podle jména

Pro výběr je možné zadat příjmení, jméno a případně místo trvalého bydliště. Pro hledání lze využít zástupné znaky (lze využítzejména pro vyhledávání tlumočníků s „exotickým jménem“).

Zobrazení výsledků vyhledávání

Výsledky jsou zobrazeny jako seznam, detail účastníka se zobrazí v novém okně, což umožňuje zobrazení detailů pro více znalců / tlumočníků najednou.