Znalec:Mgr. IVAN BOŘÍK    
IČ: 44633254
POZASTAVENO
A d r e s a
Adresa-
OkresPlzeň-město
KrajZápadočeský
K o n t a k t y
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Datová schránka
D a l š í   k o n t a k t y
zaměstnavatel-
doručovací adresa - , Skrétova 47, 301 00 Plzeň
přechodná adresa
OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI
ZDRAVOTNICTVÍ
OBOR / Odvětví / Specializace

ZDRAVOTNICTVÍ
Psychiatrie
klinická psychologie
Údaje byly získány dne 11/13/2019 09:58 PM z počítačové sítě Internet.
V případě, že se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na příslušný krajský soud.