Znalec:Prof.Ing. JIŘÍ BARTUNĚK, DrSc.    
IČ: 71733299
A d r e s a
AdresaAlešova 1227/47
613 00 Brno
OkresBrno-město
KrajJihomoravský
K o n t a k t y
Telefon530 326 637
Mobilní telefon728 508 761
E-mail
Datová schránka
D a l š í   k o n t a k t y
zaměstnavateldůchodce
doručovací adresaAlešova 1227/47, 613 00 Brno
přechodná adresa
OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI
EKONOMIKA, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
OBOR / Odvětví / Specializace

EKONOMIKA
Řízení, plánování a organizace ekonomiky
lesnické a dřevařské podniky
Ceny a odhady
lesní pozemky, lesy, škody na lesních porostech včetně škod ekologického charakteru
Ceny a odhady
oceňování lesních a dřevařských podniků
Dodavatelskoodběratelské vztahy
lesní hospodářství, dřevařský průmysl
Investice
lesní hospodářství, dřevařský průmysl

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Dříví - těžba
těžba a zpracování dřeva v lesním hospodářství a dřevařském průmyslu
Údaje byly získány dne 11/13/2019 08:46 PM z počítačové sítě Internet.
V případě, že se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na příslušný krajský soud.