Znalec:ING. VRATISLAV BOHATA    
IČ: 13207679
A d r e s a
AdresaCihlářská 705
500 11 Hradec Králové
OkresHradec Králové
KrajVýchodočeský
K o n t a k t y
Telefon, fax: P
Mobilní telefon731 455138
E-mailV.Bohata@seznam.cz
Datová schránka
D a l š í   k o n t a k t y
zaměstnavatelOSVČ, Hradec Králové
doručovací adresaCihlářská 705, 500 11 Hradec Králové
přechodná adresa
OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI
EKONOMIKA, STROJÍRENSTVÍ
OBOR / Odvětví / Specializace

EKONOMIKA
Ceny a odhady
mov-strojů a zařízení
Ceny a odhady
motorová vozidla

STROJÍRENSTVÍ
Strojírenství všeobecné
stroje - posuzování technického stavu
Strojírenství všeobecné
motorová vozidla - posuzování technického stavu
Údaje byly získány dne 11/13/2019 08:56 PM z počítačové sítě Internet.
V případě, že se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na příslušný krajský soud.