Znalec:Ing. ELIŠKA BRADKOVÁ    
IČ: 86654501
A d r e s a
Adresa-
OkresHl.m. Praha
KrajHlavní město Praha
K o n t a k t y
Telefon272761977
Mobilní telefon723842025
E-mailelibrad@seznam.cz
Datová schránka
D a l š í   k o n t a k t y
zaměstnavatelÚstav soudního lékařství a toxikologie Praha, Studničkova 4, 12800 Praha 2, tel.: 224968620
doručovací adresa-,
přechodná adresa
OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI
ZDRAVOTNICTVÍ
OBOR / Odvětví / Specializace

ZDRAVOTNICTVÍ
Toxikologie
Údaje byly získány dne 11/13/2019 08:30 PM z počítačové sítě Internet.
V případě, že se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na příslušný krajský soud.