Prohlížení znaleckých ústavů podle sídla


Show details for EU - SlovenskoEU - Slovensko
Hide details for Hlavní město PrahaHlavní město Praha
A-Consult plus, spol. s r.o.
Activities a.s.
AeskuLab k.s.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta
Akademie výtvarných umění v Praze
ALB expert s.r.o.
ANEXSIS s.r.o.
APELEN Valuation a.s.
APOGEO Esteem, a.s.
Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o.
Arbonet, s.r.o.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
B.S.O. spol. s r.o.
BDO ZNALEX, s.r.o.
BENE FACTUM a.s.
BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Cetag, s.r.o.
Česká geologická služba
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
České vysoké učení technické v Praze - Kloknerův ústav
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Český hydrometeorologický ústav
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
DARA - znalecká kancelář, spol. s r.o.
DEKPROJEKT s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
E & Y Valuations s.r.o.
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Endokrinologický ústav
EQUITA Consulting s.r.o.
Equity Solutions Appraisals s.r.o.
ESTIMMO s.r.o.
Euro-Trend, s.r.o.
EXPERTCON s.r.o.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FIDIA Znalecká a.s.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Generální ředitelství cel
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Geologický ústav AVČR,v.v.i.
Grant Thornton Valuations, a.s.
GRINEX APPRAISALS s.r.o.
GT Appraisal services – Znalecký ústav a.s.
I R A, spol s r.o.
INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o.
Institut klinické a experimentální medicíny
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Institut umění - Divadelní ústav
Jokl Appraisal, v.o.s.
KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Kriminalistický ústav
Mazars Consulting, s.r.o.
MBM-Hopet, s.r.o.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ministerstvo obrany, Oddělení kriminalistické techniky a expertíz 1. odboru kriminální služby Hlavního velitelství Vojenské policie
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Technický ústav požární ochrany
MONTEKALA, spol. s r.o.
Národní filmový archiv
Národní galerie v Praze
Národní muzeum - České muzeum hudby
Národní muzeum - Historické muzeum
Národní muzeum - Knihovna
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Národní muzeum - Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum
Národní památkový ústav
Národní technické muzeum
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Homolce
NSG Morison znalecký ústav s.r.o.
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
PATENTSERVIS Praha a.s.
Policejní akademie České republiky v Praze
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy odbor kriminalistické techniky a expertiz
PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o.
Pražská znalecká kancelář, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Profesní komora požární ochrany, z.s.
PROFI-TEN a.s.
PROSCON, s.r.o.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Puncovní úřad
Pyrotechnická služba Policie České republiky
Revmatologický ústav
Risk Analysis Consultants, s.r.o.
RSM CZ a.s.
SINCONSULT, s.r.o.
Správa uložišť radioaktivních odpadů
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Státní veterinární ústav Praha
Státní zdravotní ústav
Svaz českých filatelistů, z. s.
SVÚOM s.r.o.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Thomayerova nemocnice
TPA Valuation & Advisory s.r.o.
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
ÚRS CZ a.s.
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i
Ústav hematologie a krevní transfúze
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
Ústav pro péči o matku a dítě
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
VALUE ADDED Znalecká, s.r.o.
VGD Appraisal, s.r.o.
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
XP invest, s.r.o.
YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o.
Znalecká a revizní s.r.o.
Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.
Znalecká společnost s.r.o.
Znalecký a expertizní ústav, z.ú.
Znalecký institut pro psychiatrii, sexuologii a klinickou psychologii s.r.o.
Znalecký ústav - nemovitosti ČR, s.r.o.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Znalecký ústav Praha s.r.o.
Znalecký ústav stavební s.r.o.
Znalecký ústav TRIGON, s.r.o.
Židovské muzeum v Praze
Show details for JihočeskýJihočeský
Show details for JihomoravskýJihomoravský
Show details for KarlovarskýKarlovarský
Show details for KrálovehradeckýKrálovehradecký
Show details for LibereckýLiberecký
Show details for MoravskoslezskýMoravskoslezský
Show details for OlomouckýOlomoucký
Show details for PardubickýPardubický
Show details for PlzeňskýPlzeňský
Show details for StředočeskýStředočeský
Show details for ÚsteckýÚstecký
Show details for VysočinaVysočina
Show details for ZlínskýZlínský