Státní veterinární ústav Olomouc
Oddíl:IIIČO:13642103
A d r e s a  s í d l a
Jakoubka ze Stříbra č. 1
779 00 Olomouc
KrajOlomoucký
K o n t a k t y
Telefon585225641, fax: 585222394
e-mailsvuolomouc@svuol.cz
IS DS: 6kbndxj
OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI
Zemědělství

    ...

INFORMACE MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI